Zásady zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů pro uzavření smlouvy

 2. Zpracování osobních údajů pro obchodní sdělení a marketing

 

A) Informace o zpracování osobních údajů pro uzavření smlouvy

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Společnost ADAMEC – ADRO s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ADAMEC – ADRO s.r.o., se sídlem v Opava – Komárov , 747 70, Na vrchovině 331/7, identifikační číslo: 28605942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spis. zn. C 34310 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou shodné se sídlem společnosti, adresa elektronické pošty , telefon +420 775 985 717.

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dále využíváme služby Sklik.cz, Heureka.cz, Zboží.cz. Podrobnosti o našich zpracovatelích poskytujeme na vyžádání.

  2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit

 

B) Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů pro obchodní sdělení a marketing

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti ADAMEC – ADRO s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ADAMEC – ADRO s.r.o., se sídlem v Opava – Komárov , 747 70, Na vrchovině 331/7, identifikační číslo: 28605942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spis. zn. C 34310 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou shodné se sídlem společnosti, adresa elektronické pošty , telefon +420 775 985 717.

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let od podání souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce jako jsou vlastní CRM systém, služby společnosti Google LLc, služby Sklik.cz, Heureka.cz, Zboží.cz. Podrobnosti o našich zpracovatelích poskytujeme na vyžádání.

  2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
   Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat písemně na adresu správce nebo v případě newsletteru kliknutím na odkaz „odhlásit“ umístěný v patičce newsletteru (obvykle na konci)

  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

  4. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

Cookies

Webové stránky správce používají cookies.

 

Jedná se o malé soubory, které dočasně ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování chování uživatelů na webu. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Rozlišujeme tyto základní soubory cookies:

 

 • technické - pomáhají k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby). Nebýt těchto cookies, nebylo by ani tohoto funkčního internetového obchodu

 • funkční - pomáhají spíše vám, například, abyste se nemuseli opakovaně přihlašovat a nemuseli opakovaně nastavovat některá své předvolby (např. měnu nebo nastavení výpisů produktů). Hesla, která zadáváte jsou v naší databázi šifrována a neznáme jej ani my. Funkční cookies vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu, ale jejich používání není nezbytné.

 • analytické - pomáhají určovat chování návštěvníků na našem internetovém obchodu a my jej díky tomu můžeme vylepšovat. Tyto cookies shromažďujeme pomocí nástrojů třetích stran (viz níže) a jsou anonymizované.

 

Poznatky z cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače).

 

Webové stránky správce využívají následující soubory cookies třetích stran: AdWords (Google Inc), Sklik (Seznam.cz, a. s.), Facebook (Facebook Inc), Heureka (Heureka Shopping s. r. o.), Zboží (Seznam.cz, a. s.), Google Analytics (Google Inc): pro webovou analytiku

 

Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo

nastavit užívání jen některých souborů cookies.

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018.